Hủy

Apec 2017 Tin tức

Ngoại giao golf ở APEC

Ngoại giao golf ở APEC

Như thông lệ, một giải golf giao hữu giữa các nhà ngoại giao cùng các CEO của những tập đoàn lớn tham dự APEC 2017.

XOR, XOR Việt Nam