Hủy

Aptech Tin tức

Báo động đỏ về nhân sự ngành IT

Báo động đỏ về nhân sự ngành IT

Trong vòng 3 năm qua, số lượng công việc ngành IT tại Việt Nam đã tăng trung bình 47%/năm, nhưng số lượng nhân sự ngành này lại chỉ tăng 8%/năm.

Người Tiên Phong