Hủy

Asia Food Tin tức

Mì gói đại chiến

Mì gói đại chiến

Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ mì gói lớn nhất Thế giới. Vì vậy, cuộc chiến giữa các thương hiệu mì gói càng khốc liệt hơn.