Hủy

Bà Nà Tin tức

  • 25/10/2013 - 07:48

    ACBS rút khỏi Kiên Long Bank

    ACBS đã hoàn tất việc bán 18,4 triệu cổ phiếu ngân hàng Kiên Long, trong đó 14,4 triệu cổ phiếu bán cho nhà đầu tư cá nhân với giá 17.000 đồng.
Người Tiên Phong