Hủy

Ba Vì Tin tức

  • 26/09/2016 - 06:46

    'Lợn Kobe' 300.000 đồng một kg

    Lợn được nuôi theo quy trình chuẩn của lợn ốc quế nhưng bổ sung tảo xoắn tươi từ khi rời sữa mẹ cho đến lúc xuất chuồng, bán với giá 300.000 đồng/kg.
  • 29/04/2015 - 11:44

    Love’in Farm Ba Vì ra mắt bao bì mới

    Love’in Farm ra mắt bao bì mới cùng việc bổ sung công thức PRO-GROW trong sữa tươi và PRO-DIGEZ trong sữa chua Ba Vì từ Trung tâm Kerry, Ireland.
XOR, XOR Việt Nam