Hủy

Bạch Đằng Tin tức

  • 31/12/2013 - 14:27

    Zone 9 và những sự kiện đặc sắc

    Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm, Zone 9 đã sớm trở thành địa điểm văn hóa độc đáo khiến cho những người đã đến đây nhiều lần vẫn thấy bất ngờ về sức sống và sự đa dạng của nó.