Hủy

Bạch Mai Tin tức

Bách Hóa Xanh & điểm chạm hòa vốn

Bách Hóa Xanh & điểm chạm hòa vốn

Dù chịu tác động của sụt giá tiêu dùng, gánh khoản lỗ lớn, nhưng Bách Hóa Xanh đang kỳ vọng điểm chạm hòa vốn nhờ tình hình kinh doanh được cải thiện.