Hủy

Bamboo Airlines Tin tức

Cục diện mới của hàng không

Cục diện mới của hàng không

Biến cố của FLC ảnh hưởng tới tương lai của Bamboo Airways và cũng thúc đẩy cục diện mới thị trường hàng không sau giai đoạn tái cấu trúc vì dịch bệnh.

  • 21/07/2020 - 12:21

    Bay qua đỉnh khủng hoảng

    Đối mặt với cuộc khủng hoảng nặng nề chưa từng có, các hãng bay trong nước đang tìm đường hồi phục. một cuộc cải tổ lớn đang chờ phía trước.