Hủy

Ban dich Tin tức

  • 25/09/2023 - 15:44

    Ngành dịch vụ tiếp đà phục hồi

    Tiêu dùng nội địa phục hồi và sự gia tăng số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã củng cố thêm cho tăng trưởng của ngành dịch vụ.