Hủy

Ban gao Tin tức

  • 23/03/2016 - 08:01

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 23/3

    Nhập khẩu gạo của Philippines 2015-2016 dự báo đạt 2 triệu tấn, tăng 11%. Sản lượng gạo cho sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Nhật Bản năm 2016 tăng mạnh.
  • 01/10/2015 - 08:50

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 1/10

    Sản lượng lúa Việt Nam 2015 dự báo đạt 45 triệu tấn. Malaysia đặt mục tiêu tự túc lúa gạo vào năm 2020. Nhật Bản có thể nhập 100.000 tấn gạo Mỹ