Hủy

Bán lẻ di động Tin tức

Bán lẻ hãm phanh

Bán lẻ hãm phanh

Trong bối cảnh độ trễ của các áp lực vĩ mô bắt đầu thẩm thấu, ngành bán lẻ đang đứng trước nhiều áp lực tăng trưởng.

  • 06/09/2018 - 09:24

    Phép thử của Bách Hóa Xanh

    Doanh thu 7 tháng đầu năm của chuỗi Bách Hóa Xanh xấp xỉ 2.000 tỉ đồng, tăng 269% so với cùng kỳ năm trước.