Hủy

Bán tháo bất động sản Tin tức

Bán tháo các dự án "hấp hối"

Làn sóng các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam mua lại các dự án “ngắc ngoải”, doanh nghiệp mạnh trong nước cũng tìm mua dự án “hấp hối”.

  • 24/01/2013 - 10:08

    Cấm dùng tiền mặt mua nhà

    Dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt ra lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân cho thấy, cơ quan chức năng có thể sẽ ban hành quy định siết chặt giao dịch băng tiền mặt.