Hủy

Bang viet Tin tức

  • 03/01/2023 - 16:39

    Cuộc đua băng thông nhà mạng

    Việt Nam xếp thứ 47 về tốc độ băng thông rộng cố định, 88% người Việt Nam thường xuyên sử dụng băng thông rộng tại nhà 4 giờ trở lên mỗi ngày.