Hủy

Bao bì Tin tức

  • 28/07/2022 - 09:05

    Thụy Điển – Tetra Pak & ẩn số 4.0

    Tetra Pak - Nhà sản xuất bao bì lớn nhất thế giới chuyển đổi mô hình 4.0 để vận hành bền vững với tư duy bảo tồn thế giới tự nhiên.
  • 24/09/2021 - 07:30

    Tiền trút vào bao

    Doanh nghiệp ngành bao bì giấy đang có lợi nhuận liên tục bứt phá song hành với nhu cầu thị trường tăng trưởng mạnh.
Người Tiên Phong