Hủy

Báo cáo thường niên Tin tức

  • 22/01/2013 - 12:06

    Những lưu ý mới về gian lận trong báo cáo tài chính

    Trong tuần thứ hai đầu năm mới, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có nhiều điểm lưu ý đối với các doanh nghiệp niêm yết về việc lập và công bố báo cáo tài chính và công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2012.