Hủy

Bao chi my Tin tức

  • 19/03/2018 - 08:46

    Báo chí thời AI sẽ như thế nào?

    Nhiều hãng tin sử dụng AI cho biết công nghệ này hỗ trợ phóng viên tạo ra những sản phẩm chất lượng chứ không hề "cướp bát cơm" của họ.
Người Tiên Phong