Hủy

Bảo hiểm ngân hàng Tin tức

  • 05/05/2015 - 10:30

    Khi ngân hàng đi bán bảo hiểm

    Bảo hiểm là nguồn thu mới nhiều hứa hẹn cho các ngân hàng, trong bối cảnh hoạt động cho vay truyền thống đang bão hòa và lãi suất có xu hướng giảm.