Hủy

Bảo hiểm nhân thọ Tin tức

Ứng dụng ESG trong Bảo hiểm Nhân thọ

Ứng dụng ESG trong Bảo hiểm Nhân thọ

Tới năm 2050 Việt Nam sẽ có thêm 17 triệu người già. Đây là nhóm dân số cần được bảo vệ, cũng là một trong những khía cạnh liên quan tới ESG.