Hủy

Bảo hiểm quân đội Tin tức

Đề xuất lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Đề xuất lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với từng nhóm đối tượng.