Hủy

Bao in Tin tức

Người Việt bốn phương (Số 696)

Người Việt bốn phương (Số 696)

Chính phủ mới ở Nhật sẽ tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại với Việt Nam giống như chính sách dưới thời chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.

  • 31/08/2020 - 17:08

    Người Việt bốn phương số 694

    Kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước biên giới đất liền và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.