Hủy

Bảo mật ngân hàng Tin tức

Bảo mật trong ngân hàng 4.0

Bảo mật trong ngân hàng 4.0

Đầu tiên là password, tiếp theo là nhận diện vân tay, bây giờ là nhận diện bằng mống mắt và gương mặt.

  • 08/05/2014 - 15:44

    Lượng tiền giả quý I/2014 giảm 15,6%

    Qua theo dõi, các loại tiền giả tiền polymer đã thu giữ cho đến nay vẫn có thể nhận biết bằng tay và bằng mắt thường qua các đặc điểm bảo an.