Hủy

Bat bai Tin tức

  • 08/12/2021 - 15:00

    Kho bãi nóng vì M&A

    Cuộc săn lùng các dự án kho bãi có quy mô lớn trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm.