Hủy

Bắt giữ Tin tức

  • 11/11/2014 - 16:35

    Hong Kong sẵn sàng dẹp biểu tình

    Chính quyền Hong Kong vừa chính thức bác đề xuất đối thoại của người biểu tình và chuẩn bị thực thi phán quyết của tòa án cho phép dẹp bỏ biểu tình.