Hủy

Be mac Tin tức

  • 26/10/2020 - 16:56

    Hàng Việt đắt khách trên đất Thái

    Hàng Việt Nam ngày càng tăng mạnh vào thị trường Thái Lan, nhất là sau đại dịch COVID-19. Thị trường này được cho là khó ăn nhưng nhiều tiềm năng.
  • 02/06/2020 - 10:00

    Dệt may nhìn xa vẫn khó

    Với kịch bản lực cầu giảm mạnh, nhiều khả năng ngành dệt may tiếp tục gặp khó trong quý II.