Hủy

Becamex bình dương Tin tức

  • 04/12/2017 - 15:30

    Becamex IPO: Hàng ế nhưng chất

    Becamex là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương nhưng cổ phần chào bán của doanh nghiệp này không hấp dẫn nhà đầu tư.
  • 05/01/2016 - 11:09

    Becamex IDC sẽ IPO trong quý I/2016

    Theo giá trị được định giá từ năm 2011, Becamex IDC có tổng giá trị tài sản doanh nghiệp lên tới 113.000 tỉ đồng.