Hủy

Bên bị Tin tức

  • 07/07/2013 - 10:28

    Đã xuất khẩu 7,2 triệu tấn than

    Tồn kho than cuối quý II ước 6,6 triệu tấn, trong đó than sạch 4,7 triệu tấn, nguyên khai và bán thành phẩm 1,9 triệu tấn.