Hủy

Biên độ dao động Tin tức

  • 21/05/2014 - 08:17

    USD biến động phức tạp

    USD tăng so với đô la Úc, euro nhưng giảm so với bảng Anh và yên, và biên độ dao động khá nhỏ.
Người Tiên Phong