Hủy

Biên độ dao động Tin tức

  • 21/05/2014 - 08:17

    USD biến động phức tạp

    USD tăng so với đô la Úc, euro nhưng giảm so với bảng Anh và yên, và biên độ dao động khá nhỏ.