Hủy

Big 4 ngân hàng Tin tức

Big 4 lo tăng vốn

Big 4 lo tăng vốn

Cuộc đua tăng vốn khiến thị phần ngân hàng có nhiều thay đổi với lợi thế đang thuộc về các ngân hàng tư nhân.