Hủy

BIM Group Tin tức

  • 26/02/2013 - 10:45

    Đằng sau Air Mekong là đại gia nào?

    Lĩnh vực hàng không trong nước mới chỉ manh nha hình thành nhưng những doanh nghiệp tiên phong bước lên bầu trời như Indochina Airlines và Air Mekong đã không thể trụ vững.
Người Tiên Phong