Hủy

Bình đẳng giới Tin tức

  • 25/09/2017 - 12:30

    Thất nghiệp ở tuổi 35

    Có nơi tới 80% phụ nữ trên 35 tuổi làm việc trong các khu công nghiệp bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc.
  • 19/07/2016 - 12:30

    “Tôi không muốn kết hôn”

    Phụ nữ châu Á có xu hướng không muốn kết hôn khi họ đi làm, một phần là vì vừa đi làm vừa có gia đình là chuyện rất khó.
Người Tiên Phong