Hủy

Bình Thuận Tin tức

Binh Thuan approves housing development plan

Binh Thuan approves housing development plan

The Binh Thuan Provincial People’s Committee has approved the south-central province’s housing development plan for 2023, with a target of raising the total floor space to over 1.33 million sq m.

  • 02/03/2021 - 10:00

    Căn hộ tầng cao - giá tăng cao

    Khi sống trên cao, chủ nhân căn hộ được trải nghiệm những lợi ích đáng “đồng tiền bát gạo” mà căn hộ tầng thấp không có được.