Hủy

Bo lo Tin tức

  • 08/11/2014 - 14:30

    Tuyên bố của Hội nghị ASEAN bị lộ

    Dự thảo tuyên bố của hội nghị ASEAN tuần tới bị lộ, trong đó bày tỏ lo ngại tình hình Biển Đông, đề cập tiến độ bàn Bộ Quy tắc ứng xử.