Hủy

Bộ nông nghiệp Tin tức

  • 04/01/2017 - 12:30

    Ai đứng đằng sau GTNFoods?

    Thực hiện hàng loạt thương vụ M&A, GTNFoods nhắm tới phát triển nông nghiệp theo hướng đa ngành.
  • 29/07/2016 - 09:25

    Hành trình "Thương về miền Trung"

    Công ty Unilever Việt Nam-Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức khởi động hành trình “Thương Về Miền Trung”.