Hủy

Bộ y tế Tin tức

  • 21/09/2022 - 10:29

    Chương trình “Yêu Lấy Mình - CaReMe”

    Chương trình “Yêu Lấy Mình - CaReMe” dự kiến triển khai từ 2022 - 2025 nhằm góp phần làm giảm gánh nặng do các bệnh không lây nhiễm (BKLN) tại Việt Nam.