Hủy

Bốc mùi Tin tức

Phân đổ trước nhà Quốc hội Pháp

Phân đổ trước nhà Quốc hội Pháp

Hàng tấn phân ngựa đã bị đổ xuống trước thềm cửa tòa nhà Quốc hội ở Paris sáng 16/1 để phản ứng với chính sách bốc mùi của Pháp hiện nay.