Hủy

Bồi bàn Tin tức

VAMC gặp khó vì COVID-19

VAMC gặp khó vì COVID-19

Mua bán nợ gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, tính đến cuối tháng 10, VAMC mới chỉ chỉ bằng 38,44% kế hoạch cả năm.