Hủy

Bong bóng tài sản Tin tức

  • 25/12/2013 - 12:08

    Thế nào gọi là bong bóng tài sản?

    Robert Shiller, chủ nhân của giải Nobel Kinh tế 2013, mô tả bong bóng là một hiện tượng kinh tế mang tính tinh thần, giống như một căn bệnh.