Hủy

Buddh Tin tức

Hạ tầng: Nút thắt của Ấn Độ

Hạ tầng: Nút thắt của Ấn Độ

Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Ấn Độ đang gặp khó khăn, trong đó trở ngại lớn nhất là giới doanh nghiệp đang có quá nhiều nợ xấu