Hủy

Bui the Tin tức

  • 25/10/2022 - 14:00

    Làm broker trong thị trường gấu

    Khác hẳn với bao nghề khác, môi giới chứng khoán là một công việc khá khắc nghiệt với nhiều thăng trầm, nhất là khi thị trường có nhiều biến động.