Hủy

BUILD IT Tin tức

  • 21/01/2019 - 09:12

    Học thông qua kiến tạo với STEM

    Gậy thông minh có thể nhận biết chướng ngại hay gửi tín hiệu cảnh báo, hay thiết bị chống trộm là những sản phẩm thiết thực của sinh viên STEM Việt Nam.