Hủy

Bún chả Tin tức

'Bún chả Obama' gây sốt ở Singapore

'Bún chả Obama' gây sốt ở Singapore

Một quán ăn tại đây bán được gấp rưỡi số suất bún chả so với trước, còn quán khác cũng lên kế hoạch đưa vào thực đơn "suất ăn Obama".