Hủy

Buổi sáng Tin tức

  • 05/09/2014 - 07:05

    Chào buổi sáng, nhìn đời qua cửa lều

    Buổi sáng bạn thức giấc vì nắng lên. Cuộn tròn chăn, nhìn ra ngoài thấy núi, nhìn lên thấy trời xanh rì. Chùm ảnh "Buổi sáng qua cửa lều" của nhiếp ảnh gia người Nga còn có nhiều hơn thế.