Hủy

But phap Tin tức

Pháp

Pháp "mạnh tay" với thời trang nhanh

Hạ viện Pháp thông qua dự luật về việc phạt các sản phẩm thời trang nhanh nhằm giảm thiểu tác động của chúng đối với môi trường.