Hủy

Bưu điện liên việt Tin tức

Moody's nâng hạng tín nhiệm LienVietPostBank

Moody's nâng hạng tín nhiệm LienVietPostBank

Việc Moody’s nâng hạng tín nhiệm sẽ giúp LVPB cải thiện khả năng huy động nguồn vốn trung dài hạn góp phần điều chỉnh cơ cấu huy động theo hướng bền vững.