Hủy

Cà mau Tin tức

  • 03/12/2015 - 08:29

    Cần phải 'thay máu' cho cà phê Việt Nam

    Nếu không “thay máu” thì sản lượng cà phê Việt Nam bị ảnh hưởng do năng suất giảm, chất lượng hạt cà phê cũng giảm, kéo giảm sức cạnh tranh xuất khẩu.