Hủy

Cà phê phim Tin tức

Tản mạn chuyện thưởng thức cà phê

Tản mạn chuyện thưởng thức cà phê

Trở ngược lại với nguồn gốc của cà phê phin, có thể thấy hành trình lịch sử của cà phê phin gắn liền với tâm thức của người Việt gần 300 nay.