Hủy

Các hạ Tin tức

  • 12/06/2014 - 15:07

    Mặt trái của Ngân hàng BRICS

    Sao chép mô hình Ngân hàng Thế giới (WB) để lập ngân hàng riêng của khối bị cho là tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
XOR, XOR Việt Nam