Hủy

Cách mạng văn hóa Tin tức

Đọc Vương Mông để hiểu: 'Thiên cơ Trung Quốc'

Đọc Vương Mông để hiểu: 'Thiên cơ Trung Quốc'

Một cuốn sách không thể không đọc, để hiểu hơn về một Trung Quốc hiện đại khi Vương Mông, người 4 lần đề cử giải Nobel, mổ xẻ lịch sử phát triển Trung Quốc từ khi Đảng Cộng sản Trung Hoa ra đời.

XOR, XOR Việt Nam