Hủy

Can bien Tin tức

Cảng biển tổn thương vì virus

Cảng biển tổn thương vì virus

Ngành cảng biển đang chịu nhiều tổn thương trước sự co hẹp đột ngột của nhóm các nền kinh tế bạn hàng chủ chốt.

  • 13/03/2020 - 11:11

    Người Việt bốn phương (số 672)

    Các nghiên cứu, phân tích cho thấy, do vị trí đặc biệt quan trọng về nhiều mặt của Biển Đông khiến nó trở thành nơi biểu hiện rõ của sự cạnh tranh...