Hủy

Cao dang Tin tức

Người châu Âu ngày càng nghèo

Người châu Âu ngày càng nghèo

Lãi suất tăng cao, lạm phát dai dẳng cùng những biến động kinh tế khác đang khiến người dân châu Âu ngày một nghèo đi vì không đủ khả năng chi tiêu.